Овие се петте најплатени работни позиции во Македонија

Според последните статистички податоци на Државниот завод за статистика во однос на износот на просечната нето плата во Македонија, пресметливи се и информациите за тоа кои дејности имаат највисоки плати.

Да, точно е дека живееме во доба кога технологијата брзо се равива, но сепак програмерите не се на првото место.

На првото место се наоѓа воздухопловството со 130,703 денари, потоа следува програмирање 75,546 денари, на третото место се најдоа дејности за изнајмување и давање под закуп, лизинг, 73,800 денари, спортски, забавни и рекреативни дејности се најдоа на четвртото место со 70, 293 денари и на последно место се телекомуникациите со 51,800 денари.