„Оклопна“ куќа среде швајцарските Алпи – дознајте ја нејзината приказна


Ep.2 Urban Explorer: Каде да се пирсате во Скопје!? ↓↓↓


Куќата се наоѓа во Медеглиа, Швајцарија и е креирана за да одговара на кодексот на локалните градби, според кои секоја куќа има темно сиви и остри покриви за полесно да се интегрираат во пејзажот.

19.2.Montebar-Villa-in-Swiss-Alps-on-slope1

Целата куќа е дизајнирана со темно сива фасада, од камени порцелански плочки. Четвртиот носечки ѕид е свртен кон југ и е покриен со стакло.

19.2.Montebar-Villa-in-Swiss-Alps-on-slope2

Фасадата на јужната страна е дизајнирана со празнина која во себе содржи отворена и накосена тераса.

19.2.Montebar-Villa-in-Swiss-Alps-on-slope3

19.2.Montebar-Villa-in-Swiss-Alps-on-slope4

19.2.Montebar-Villa-in-Swiss-Alps-on-slope6

19.2.Montebar-Villa-in-Swiss-Alps-on-slope7

19.2.Montebar-Villa-in-Swiss-Alps-on-slope8

19.2.Montebar-Villa-in-Swiss-Alps-on-slope9

19.2.Montebar-Villa-in-Swiss-Alps-on-slope10

19.2.Montebar-Villa-in-Swiss-Alps-on-slope11

19.2.Montebar-Villa-in-Swiss-Alps-on-slope12

19.2.Montebar-Villa-in-Swiss-Alps-on-slope13