Нова доза импресивна минијатурна уменост

Големината на уметничкиот израз на овие дела е во деталноста на минијатурната изработка.