На слеп човек му испаднаа милион долари на улица (видео)

Кога шегата и скриената камера се прават чисто заради забава, тогаш тоа е интересно и смешно. Но, кога истите, покрај забава, се прават и со цел да упатат поучна порака, да им го измерат умот на луѓето и да видат какви се стварно во душата и карактерот, тогаш добиваат повисока и повозвишена димензија.