Видео

Мавање со снежни топки во Франција пред 124 години (снимка)

Колоризирана снимка оригинално направена во црно-бел формат од Луи Лумие, на која се гледа масовно мавање со снежни топки во Лион, Франција, во 1896 година.

To Top