Видео

Кратко и јасно: Најдобрата кампања против сечењето на шумите

Шумите можат да преживеат и надживеат сè и секој. Освен „човечкото ѓубре“ кое ќе ги сече нивните дрва.

To Top