„Долината на смртта“ – национален парк 60 метри под морското ниво

Zabriskie Point

Националниот парк „Долина на смртта“ (Death Valley National Park), лоциран повеќе од 60 метри пониско од морското ниво, е најниското место во Северна Америка.