Да се потсетиме: Што е 14. февруари?

Бабата која го имаше најточниот одговор.