Будење

Прекрасно видео за безброј форми и начини на будења во природата. За да го изгледате истото – клик на Watch on Facebook.