Видео

Боречките зафати кои ги владееја само припадниците на Спецназ

Системот на Кадочников како боречка вештина го користеа припадниците на Спецназ, а неговата база е познавањето на физиката. Другото е техника.

To Top