Блаже Конески – „ЖИВОТ И СМРТ“


Шанса да станеш YouTuber! Приклучи се! ↓↓↓


Да не бев роден,
би бил
како глув и слеп
и фатен,
да не бев роден,
не би знаел дури
што е леб
ни што е ден
и што е сончев поглед златен.
Да не бев роден,
ќе бев спокоен,
од сите животни маки
ослободен.