Живо нè интересира кои се овие „други националности“

За останативе „попишани“ знаеме, јасно е и не прашуваме.