Видео: Мислам дека го видов маЦолот, да го видов…

Во ова виде не се знае кој е посладок, дали папагалот или мачорот, но едно е сигурно – и двете животни се многу збунети.

Видете како љубопитниот папагал гледа во затворената кутија, а потоа од љубопитност ја отвара и внатре наоѓа маче.