Уставните судии сами си изгласале 35 отсто додаток на платите, наместо тоа да го направи Собранието


Шанса да станеш YouTuber! Приклучи се! ↓↓↓


Нов преседан во рамки на судскиот систем во Македонија. Судиите од Уставниот суд, на 22 октомври оваа година, сами си изгласале додатоци во висина до 35 отсто од месечната плата за да бидат исти како судиите и обвинителите, но направиле преседан. Додатоците си ги вметнале во Деловникот за работа на Уставниот суд, место парламентот да им ги изгласа со закон, пренесува Фокус.

Кај нас, со посебни закони за плати на судиите (во редовното судство) и на обвинителите се регулирани надоместоците на овие две професии, како што е секаде пракса во светот кога станува збор за ризици во работата. За уставните судии таков закон нема, зашто тие земаат поголеми плати од обвинителите и од редовните судии во основните, апелационите, управните судови и во Врховниот суд, а немаат ни толкав ризик во работата.

Уставните судии не сослушуваат обвинети, не одредуваат притвор, не судат за организиран криминал, ниту за корупција, убиства, силувања, педофилија. Не одат на увид на несреќи, не трпат таков тип ризик во работата. А тие токму за овие ризици си предвиделе надоместоци со Деловник за работа.

„Во Деловникот на Уставниот суд по членот 10 се додава 10-а, кој гласи:

Покрај правото на плата и други надоместоци, судиите на Уставниот суд имаат право на додаток на плата за:

-посебни услови за работа

-постоење на висок ризик

-доверливост

Вкупниот износ на висината на додатоците од ставот 1 на овој член, не може да изнесува повеќе од 35% од основата на платата на судијата. Додатоците од ставот 1 на овој член, нивната висина и начинот на утврдување се уредуваат со акт на Судот“, стои во одлуката објавена во Службен весник.

Одлуката за додатоците веќе е објавена во Службен весник и таа може да се примени. Не е познато откаде ќе скратат уставните судии за да си добијат 35 отсто покачување, со оглед на тоа што многу се жалеа на недоволни примања пред да ја турнат владината уредба за задолжително донирање за борбата против коронавирусот и да ги спасат своите плати. Се жалеа дека државата ним од Буџетот им дава само за плати на судиите и на службениците и по нешто за фотокопир.

Уставните судии и стручните соработници тврдат дека ги урнаа сите рекорди во поднесени и решени иницијативи, зашто за време на вонредната состојба, пред Уставниот суд беа оспорени речиси сите стотици уредби што ги донесе Владата периодот на вонредна состојба.