Се разбираат без ниту еден збор: Тајниот јазик на турските селани (видео)

Дека периодов е актуелна „фрката“ со јазикот, видете го и слушнете го универзалниот јазик на турските селани со чија помош тие се разбираат на големи далечини во турските планински предели. И тоа без да изговорат ниту еден збор.

Нивниот „свиркачки“ јазик е прогласен и за светско културно наследство поради уникатноста и оригиналноста.