Рашковски поднесе кривична пријава против обвинителката Трајчева


Шанса да станеш YouTuber! Приклучи се! ↓↓↓


Бившиот ген-сек на Владата, Драги Рашковски поднесе кривична пријава до обвинителката Ивана Трајчева која постапува во случајот „Софтвери” во кој тој е обвинет за злоупотреба на службената положба.

Рашковски преку официјално соопштение ја извести јавноста дека поради потребата од сензационализам и неуспешноста во извршување на своите задачи за кои се платени, а притоа нанесувајќи огромна штета врз угледот на правосудниот систем со неизвршување на своите работни задачи, некои обвинители и нивни стручни соработници сакаа да ја сокријат со монтирање на кривично правни предмети.

Според Рашковски преку овие, како што ги нарекува монтирани правни предмети, требало да се креира перцепција кај јавноста за неприкосновеност, непоколебливост и неселективност, а во позадина на истото се криело токму спротивното на што е додадено гола амбиција преку газање врз човековото достоинство да се дојде до шефовско место, ветено од претходничката.

„Со цел да предизвика омраза кај јавноста, основната јавна обвинителка која го водеше и се уште го води случајот “Софтвери” ја излажа и се уште ја лаже целата македонска јавност. Затоа, сакаме да Ве известиме дека е поднесена Кривична пријава против истата И.Т како јавен обвинител и против стручен соработник О.А. во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. При тоа, ова нема да е последната кривична пријава, туку е една меѓу првите. За истото е веќе поднесена и претставка за нејзината работа до Советот на јавни обвинители, Републичкиот јавен обвинител и до Шефот на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. За сето ова ќе биде известена во детали и целата меѓународна заедница. Со цел јавноста да биде објективно известена, Ви го ставаме на располагање еден од документите кои јавната обвинителка го има сокриено како од судиите кои одлучувале во сите досегашни фази, така и од јавноста”, вели Рашковски во соопштението.

Кривичната пријава вели тој, е поднесена затоа што првопријавената како основен јавен обвинител во Основното јавно обвинителство за геноње на организиран криминал и корпупција на ден20 мај , 20121 година доставила барање за доставување на документација до Генерален секретаријат на Македонија под број КО 36/21.

„На истото барање од страна на генералниот секретаријат и е одговорено со допис број 45-5165/11 во кој од страна на Генералниот секретаријат е наведено дека: Ве известуваме дека примопредавање е извршено на целокупната опрема која е наведена и во двата предметни договори. Исто така, примопредавање е извршено и на двата споменати софтвери и истите се инсталирани на компјутери кои се во сопственост на Владата на Република Северна Македонија. Дополнително, исто така со цел да се утврди дали постои предметната опрема на 26.05 и 25.05.2021 година извршен е попис за кој е составен извештај број 11-5772/3 од 01.06.2021 година при што е утврдено дека истата постои и е согласно предметните договори. Во прилог се наведени Записници од технички прием и предавање на опрема од наведените софтверски решенија и опрема“, стои во дописот.

Првопријавената, потпомогната од второпријавениот како стручен соработник при вршење на увид од страна на оштетените на 30 јуни, лани не им го дале овој допис, иако согласно Законот за кривична постапка, особено член 70 е должна да ја стави на располагање целокулната прибрана документација.

„Исто така најбитно, знаејќи дека со ваквиот допис во целост се побива обвинението против двајцата оштетени, првопријавената овој допис го скрила и не го приложувала ниту кон списите на предметот кога се вршело продолжување на мерките притвор против оштетените, како и не го поднела во листата на докази при поднесување на обвинителниот акт, свесна дека со овој допис во целост поднесениот обвинителен акт е беспредметен. Со ваквите дејствија првопријавената, помогната од второпријавениот ја довеле во заблуда целата јавност, при што во своите јавни настапи тврдела дека предметните јавни набавки не се испочитувани, иако до неа била доставена целосна документација. Првоипријавената, помогната од второпијавениот, со цел да предизвика омраза од јавноста кон двајцата оштетени, овој доказ не го приложила ниту при поднесување на обвинителниот акт, ниту во листата на докази кои се доставени до судечкиот совет, со цел да се предизвика погрешна перцепција кај јавноста дека оштетените постапувале спротивно на закон, како и да ги доведе во заблуда судиите кои одлучувале да донесат решенија кои не соодветствуваат на фактичката состојба. Првопријавената, помогната од второпријавениот како стручен соработник кој целосно бил вклучен во предистражната и истражната постапка за предметото кој се води против оштетените го скриле и прикриле ваквиот доказ доставен од страна на Генералниот секретаријат од судијата кој одлучувал за прифаќање на обвинителниот акт, свесни дека со приложување на таквиот документ обвинителниот акт би бил беспредметен и немало да биде одобрен“, се дополнува во соопштението на Рашковски.

Оштетените го побарале ваквиот допис од Генералниот секратријат со два дописи при што и со допис од 07.03.2022 година под број 46-687/7 потшишан од тогашниот генерален секретар, како и со допис 46-10949/13 од 29.12.2022 година потпишано од сегашниот генерален секретар на Владата е потврдено и е доставена копија од дописот кој првопријавената и второпријавениот го скриле.

Според кривичната пријава која Рашковски ја поднесе, со опишаните дејствија, првопријавената сторила повеќе кривични дела и тоа: „Противправно лишување од слобода” од член 140 став 5 в.в став 1 од КЗ на РСМ, кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување” од член 353 став 3 в.в став 1 од КЗ на РСМ, кривично дело „Несовесно работење во службата” од член 353-в став 3 в.в став 1 од КЗ на РСМ, кривично дело „ Лажно пријавување на кривично дело” од член 366 став 1, 2 3 и 4 од КЗ на РСМ, кривично дело „Спречување на докажување” од член 368 став 1 од КЗ на РСМ.

Со опишаните дејствија, второпријавениот сторил повеќе кривични дела и тоа: „Противправно лишување од слобода” од член 140 став 5 в.в став 1 од КЗ, кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување” од член 353 став 3 в.в став 1 од КЗ, кривично дело „Несовесно работење во службата” од член 353-в став 3 в.в став 1 од КЗ, кривично дело „Поднесување лажни докази” од член 366-а став 2 в.в став 1 од КЗ, кривично дело „Спречување на докажување” од член 368 став 1 од КЗ, в.в со член 24 став 1 и 2 од КЗ.

Рашковски додава дека допрва јавноста ќе дознае за сите случувања.