Видео

Промотивно видео за македонскиот туризам од 1975 година

Видеото е промотивен материјал за Македонија како туристичка дестинација од страна на Југословенското национално биро за туризам од 1975 година.

Advertisements
To Top