Потпишан договорот за изградба на експресен пат од Штип до Кочани

Со потпишувањето на договорот, изградбата на експресниот пат од Штип до Кочани може да започне. Таа ќе се одвива во две фази – првата од Штип до Крупиште, а втората од Крупиште до Кочани.

Потпишаниот договор за изградба се однесува само на првата фаза, за втората се очекува министерството за транспорт и врски на Република Македонија да го објави тендерот следната година. Вкупната должина на овој патен правец изнесува 28 километри, а инвестицијата е 20 милиони евра. Патот ќе биде со четири ленти и широчина од 12 метри, проектиран за брзина на движење со 100 километри на час.

Во Македонија во тек е изградба на повеќе патни правци, а ќе започне да се работи и на неколку други. Покрај автопатот од Скопје до Штип и експресниот пат од Велес до Штип, во тек е евалуација на понудите за изградба на експресните патишта од Штип до Радовиш и од Ранковце до Крива Паланка, а следната година се очекува и тендерот за изградба на експресниот пат од Охрид до Пештани.