Оди бори се против овие (снимка)

Упаѓање на брод во движење со голема брзина – британските кралски маринци тоа го кренаа на едно многу повисоко ниво.