„Најдраматичната“ филмска сцена која сте ја виделе – на кое дно спаднавме

И сето ова некој го снима, а некој го гледа. Некој дури може и плаче на ова.