Мапа со буквалните значења на имињата од сите држави на светот


Македонија - Малта: Ни треба победа и тоа не каква било, туку газење треба! ↓↓↓Мапата е направена од Credit Card Compare и на сите пасионирани авантуристи и патувачи им нуди една поинаква перцепција на светот и им ги прави поинтересни државите нудејќи ги најстарите буквални значења на имињата од истите.

Пример, ако некој пријател ве праша „Каде ќе патуваш?“ и вие му одговорите дека ќе одите во „Средното Кралство“, бидете сигурни дека нема да знае оти ќе патувате во Кина.