Кога се жениш и имаш лудо откачени пријатели

Хумор на холандски начин.