Како да препознаете нарцис на прв поглед: Ова се знаци кои го издаваат

Чудно е тоа што тие не го користат зборот „јас“ повеќе од останатите. Тие најчесто се разликуваат од останатите по тоа што тие користат вулгарен јазик и често пцујат.

Тоа го прават со цел да привлечат внимание покажува студијата која ја обработуваше оваа теза. Останати показатели кои укажуваат на тоа се екстровертно однесување и гласно изразување на негативни чувства. Истражувањето е спроведено врз студенти по што тие се набљудувани и дојдено е до наведените заклучоци.

„Покрај тоа јасно укажува погубната особина на нарцисоидност – верување дека имаат право на се, и дека се подобри од другите. А студентите кои имаат такви особини и почесто изостануваат од предавања“, се вели во студијата.

Поделено е мислењето, поради тоа што друга студија покажува дека карактеристични особини за нарцисоидите се користењето на „јас“ и „мене“. Исто така нарцисите биле подраматични во изразувањето и гестовите.