Геронтологијата во експанзија: И смртта се „залажува“ со многу пари?

Секоја година милијарда долари се трошат на истражувања во доменот на науката што се занимава со продолжување на животот, позната како геронтологија.

Малата компанија „Амбросиа“ верува дека постои сосема едноставен и директен начин за успорувањето на процесто на стареење и „изневерувањето“ на смртта.

Раководителот на компанијата Џеси Кармазин наведе дека, „Амбосиа“ верува дека клучот на „вечниот живот“ се крие во „младата крв“, односно дека крвта на младите лица може значително да им помогне на старите лица.

Компанијата на луѓето кои се помлади од 25 години им дава по речиси 8.000 долари за трансфузија на крв.

Кармазин истакна дека околу 100 лица досега се пријавиле за трансфузија на крв.

Секој кој има над 35 години може да стане нивен клиент, меѓутоа Каризман посочи дека досега „најмладите“ примачи на трансфузија се лица кои имаат околу 60 години.

Сепак, Каризман нагласи дека тие не го гарантираат „лечењето“ на староста.

Ова засега е само експеримент, со што компанијата се надева дека ќе создаде успешен метод против стареење.