Еве колку изнесувала просечната нето-плата за ноевмри 2020 во Македонија


Шанса да станеш YouTuber! Приклучи се! ↓↓↓


Според статистичките податоци на Државниот завод за статистика, просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во октомври 2020 година изнесува 27.899 денари, додека просечната месечна исплатена бруто-плата е 41.654 денари.

Оттаму соопштуваат дека индексот на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во октомври 2020 година, во однос на октомври 2019 година, изнесува 108,4. Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во секторите: дејности на здравствената и социјалната заштита (12,0 %), уметност, забава и рекреација (11,6 %) и преработувачка индустрија (11,0 %). Зголемување на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во однос на претходниот месец, е забележано во секторите: објекти за сместување и сервисни дејности со храна (4,4 %), трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли (4,4 %) и стручни, научни и технички дејности (3,6 %).

Лидери во однос на нето-платата се вработените во секторот информации и комуникации, за кој е забележано дека просечната исплатена месечна нето-плата по вработен во октомври годинава била 50.418 денари. Притоа, во овој сектор се издвојува компјутерско програмирање, консултантски и сродни дејности со просечна нето-плата за октомври во износ од 66.831 денар. Во секторот образование наведено е дека во октомври просечната нето плата била 27.595 денари.