Една поинаква „кавер“ верзија на „Боемска рапсодија“ од Квин

Токму затоа што е детски несовршена и далеку од прецизна, е најсимпатична и најискрена.