Е неа да ја чуваш, пријателе!

Царицата „има приличан цуг“ – покажа како се пие пиво со стил. Два пати!