Драми од зад пердето: Изрипа со сиот свој „арсенал“ – гради, задник, потези

Моментот на „изненадување“ од зад пердето – и после „се остави“ на подот од кршење на хитот од Рики Мартин.