Ако на планетава имаше само 100 луѓе – вака ќе стоеја работите (снимка)

Да бевме на планетава само 100 луѓе, согласно актуелната процентуална застапеност, 11 ќе беа Европјани, 15 Афиканци, 14 Американци и дури 60 Азијати. Еве и еден куп други интересни статистички хипотетички факти ако бевме само 100.