Вака НЕ ТРЕБА да се вози на подмрзнат пат – снимка од излезот на Скопје

Снимкава е направена вчера утро на излезот од Скопје. Невнимателноста на овој возач можело да предизвика многу посериозни последици.