Сообраќајното лудило во Русија уште трае (видео)

Пресни снимки од улиците и патиштата ширум Русија. Изгледа ваму критериумите за возачка се пониски, или некој друг феномен се случува.