„Што е работава со времево, кај вас на телевизија е едно, кај мене на мобилен е друго“

Не е секој да го пуштиш во живо во емисија. И овој Роберт како се трпи со вакви.