Пивото ќе ги сноси последиците од климатските промени…

Со оглед на зголемувањето на температурите и пролонгираните суши, јачменот кој е главна состојка во пивото е загрозен.

Имено, намаленото количество на жетва несомнено има влијание на суровината, се разбира и на дериватите. Исто како и пивотот.

Во случај на низок пренос на јачмен, пивото би можело да ја зголеми својата вредност за 15%, а тоа секако ќе ја повлече со себе помалата потрошувачка, очекувана за 4% дури и во земјите каде пивото е заштитен знак, како што се Чешка, Белгија и Германија.

“Многу малку од поседите јачмен се одгледува за пиво – околу 17%. Останатите се одгледуваат за сточна храна”, вели професорот по економија на климатските промени во Универзитетот на Нова Англија Дабо Гуан.

Ефектот вели тој, од климатските промени ќе има особено влијание во помалите посиромашни држави, каде се очекува половина милион луѓе да загинат до 2050. година. Во развиените општества ќе станува збор повеќе за социјален проблем и развој на црниот пазар.