Најдобриот „женски пливач“ на светот

Или најдобрата пливачка – како сакате, секако никој ништо не ве прашува. 😀