Уште недостасува називот: Австрија воведува ТРЕТ ПОЛ


Спасе Манев (Патувања низ Македонија): Ги откриваме скриените убавини на Македонија ↓↓↓


Во Австрија во иднина луѓето кои сметаат дека не се ниту машки ниту женски пол, во официјалните документи ќе можат да се пишат со потполно нов идентитет, но уште е отворено прашањето кој назив ќе се користи за „третиот“ пол.

Уставниот суд на Австрија донесе одлука лицата чиј пол не е јасен да имаат право на одговарајќи опис во регистарот на граѓани.

Одлуката најмногу од судска инстанца се заснова на Членот 8 од Европската конвенција за човечките права, во кој пишува почитување на приватен и семеен живот, во што спаѓа и заштита на идентитетот, индивидуалноста и интегритетот на личноста, така и полн идентитет.

Судот одлука дека правото на индивидуалниот полн идентитет опфаќа дека сите луѓе мораат да ги прифатат само оние описи на полот низ државните правила кои одговараат на нивниот полн идентитет.

Што се однесува на третиот пол, Уставниот суд, не се изјаснуваше за тоа, а во потреба досега беа диверс и интер.

Комисијата за биоетика при канцеларијата на канцеларот на Австралија веќе изгрради свои предлози.