Стравичен удар: Рампата од преминот преку пругата е расипана, па возачите не пазат

Сепак, можеа да гледаат лево-десно, дали се наближува возот.